Artelia har været med til udviklingen af systemair’s beregningsprogram til
dimensionering af ventilationsaggregater.

Udvikling af Systemair’s beregningsprogram til dimensionering af ventilationsaggregater, SystemairCAD, så der kan foretages totaløkonomiske og miljømæssige analyser til undersøgelse af forskellige aggregatstørrelser og typer, men også alternative komponentsammensætninger i et aggregat. Desuden er der udviklet en løsning til beregning af gennemsnitlige SEL-værdier og varmegenvinding til brug i energiberegninger (Be10).

Tags: Bæredygtighed, Bæredygtige materialer og LCA, Totaløkonomi og LCC.

Samarbejdspartnere: