Multivariable og Interaktive Bygningssimuleringer

Hos Artelia ønsker vi at give det tværfaglige designteam det bedst mulige grundlag for at designe sunde og bæredygtige bygninger.

Multivariable bygningssimuleringer gør det muligt håndtere de store usikkerheder i de tidlige faser og dermed undersøge et langt større designrum. Statistiske analyser og interaktive visualiseringer hjælper designteamet til at udforske utallige muligheder og straks se konsekvenser af forskellige designvalg.

For at muliggøre disse Multivariable og Interaktive Bygningssimuleringer har vi udviklet en række MIBS produkter.

MIBS Produkter

mibs produkter

Tidlig involvering

I de tidlige faser er der mange designvariable og store usikkerheder, og designet udvikler sig hurtigt. Det er traditionelt set svært for ingeniøren at vurdere designets performance på dette usikre og hastigt foranderlige grundlag.

MIBS løser disse problemstillinger og sikrer rettidig beslutningsstøtte, der anviser gunstige retninger for designet. Dette åbner op for bedre bygningsperformance og det letter arbejdsbyrden i de senere designstadier.

“Der er behov for et paradigmeskifte fra ustrukturerede, manuelle tilgange til automatiserede, probabilistiske beregninger, så vi sammen med designteamet og bygherre kan undersøge et langt større løsningsrum.”

-Torben Østergård, ErhvevsPhD i Artelia 2014-2017

MIBS er blandt andet anvendt på

Loading...

Et brud med traditionerne

Traditionelt set er bygningssimuleringer oftest blevet brugt til at evaluere et meget specifikt design eller få variationer heraf i en iterativ, manuel proces indtil kravene overholdes. Denne tidskrævende, bagudskuende tilgang giver ingen eller begrænset vejledning om, hvad der kan forbedre designet. Artelia bryder med den traditionelle tilgang og gør det muligt at kombinere og variere alle relevante parametre samtidigt og foretage tusindvis af bygningssimuleringer for at afdække hele arkitektens designrum. Med MIBS kan vi forudsige konsekvenser og imødekomme ændringer hele vejen igennem designprocessen.

MIBS gør det muligt for os at bruge mere tid på at rådgive vore samarbejdspartnere og sammen identificere flere løsninger.

“MIBS er en proaktiv, tværfaglig metodik til at
undersøge tusindvis af muligheder, så vi
hurtigt kan identificere de mest bæredygtige
og kosteffektive løsninger.”