Vores passion er din fortjeneste

Vi gør komplekst bygningsdesign simpelt ved at arbejde smartere og tænke større.

Gennem proaktiv rådgivning ønsker vi at give dig det bedst mulige beslutningsgrundlag – særligt i de helt tidlige designfaser. Vi stræber efter at være branchens førende rådgivere inden for sundt, energieffektivt og bæredygtigt byggeri.

Samtidig udvikler vi løbende skræddersyede værktøjer til at strømline og optimere designprocessen, hvilket giver os mere tid og bedre grundlag for rådgivning af vore kunder.

”Vores værktøjer og mange års
erfaring tillader os at bruge mere
tid på at rådgive dig.”

– Steffen E. Maagaard.

VI TILBYDER

Multivariable og Interaktive Bygningssimuleringer

MIBS repræsenterer en innovativ tilgang til bygningssimuleringer, som tillader designteamet at undersøge et utal af muligheder og guider teamet imod de bedste løsninger. Tilgangen gør det muligt at skrue på mange designvariabler samtidigt ved at foretage tusindvis af simuleringer. Intuitive og interaktive visualiseringer hjælper det tværfaglige team til at finde de mest robuste, bæredygtige og kosteffektive designs.

MIBS er en særlig rådgivningsydelse, som udspringer af et 3-årigt ErhvervsPhD-projekt. Ud over rådgivning har vi også udviklet software baseret på metoderne i MIBS. Begge dele kan man læse mere om under Tools > MIBS.

Skræddersyede værktøjer

”Vi udvikler værktøjer, der er skræddersyet til at løse dine specifikke udfordringer”

Vores mange års erfaring og et team af innovative specialister tillader os at gennemskue centrale problemstillinger i den danske byggebranche og løse dem smartere og mere effektivt.

Sundhed i bygninger

Indeklimaet har stor betydning for den fysiske og psykiske sundhed samt brugernes produktivitet, indlæringsevne og sygefravær. Et dårligt indeklima kan give symptomer som irriterede øjne, hovedpine, træthed og allergi.

Vi tilbyder innovativ og kompetent rådgivning i sundhed i byggerier til boliger og erhverv. Samtidig bidrager vores medarbejdere med den nyeste viden inden for avanceret styring af naturlig og mekanisk ventilation og køling.

Se relaterede projekter:

Indeklimamålinger

Et godt indeklima er afgørende for vores sundhed, og på arbejdspladser er det med til at sikre mere tilfredse og effektive medarbejdere.

Artelia leverer indeklimamålinger med høj præcision og udpeger løsninger på eventuelle problemer.
Vi anvender det nyeste udstyr til indeklimamålinger og står selv for både udførsel og analyse af målingerne. På den måde sikrer vi, at undersøgelsen passer til kundens behov og har en høj kvalitet i den endelige afrapportering.

 • Afgasninger fra materialer (VOC’er & Aldehyder)
 • PCB og Asbest målinger
 • Radon
 • DNA-test af svampesporer
 • Asbestprøvetagninger
 • Akustiske målinger
 • Lysforhold
Afgasninger af VOCer aldehyder
PCB luftkoncentration

CFD-Simuleringer

Artelia tilbyder CFD-simuleringer til avancerede beregninger af flow i væsker og luftarter samt til termiske beregninger. CFD-simuleringer er derfor særligt anvendelige til bl.a. at verificere og optimere tiltænkte ventilationsformer. Dette omfatter eksempelvis:

 • Optimal placering af indblæsning- og udsugningsarmaturer for størst mulig effektivitet
 • Trækrisiko fra indblæsningsarmaturer, vinduer og kuldenedfald
 • Undersøgelse af mulighed for at nedsætte luftmængde (stort besparelsespotentiale)

Derudover tilbydes simulering af vindforhold, hvilket bl.a. omfatter:

 • Dokumentation af vindkomfort i byrum (ofte lokalplankrav)
 • Analyse og sparring i forhold til udformning og design af bygningsform og byrum
 • Analyse af vindkomfort i områder med særlig interesse fx altaner, terrasser og område med ude servering
 • Sparring og/eller simulering af effekt omkring placering og udformning af læ i form af beplantning, hegn osv.
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer
CFD-Simuleringer

Artelia tilbyder naturligvis rådgivning inden for ”almindelige” ydelser, såsom:

 • Dagslysberegninger
 • Energiberegninger
 • Energirenoveringer
 • Indeklima
 • Indeklimamålinger
 • Jordvarme- og varmepumpesystemer
 • Lavenergibyggeri
 • LCA (livscyklusanalyser)
 • Passivhuse
 • Solceller og solvarme
 • Totaløkonomi og LCC (life-cycle-cost)

Disse ydelser har været blandt vores kompetencer i mange år, og vi betegner disse som vore ”standardydelser”. Men også her ønsker vi at være med til at løfte branchen og være innovative, så vi kan levere rådgivning af højeste kvalitet. Læs mere om herom på www.arteliagroup.dk.

Bygherrerådgivning

Som bygherrens nærmeste sparringspartner kan vi yde EBI-rådgivning og nødvendig
dokumentation på følgende områder:

 • Energirammer
 • Varme-tabsrammer
 • U-værdier (beregning af resulterende U-værdier for komplicerede konstruktionsopbygninger)
 • Indeklimaanalyser

En holistisk tilgang

Alle aspekter af bygningsdesign skal tages i betragtning

Ingeniøren skal sikre sundt indeklima med mindst muligt energiforbrug og miljøbelastning, mens arkitekten fokuserer på æstetik, logistik og funktionalitet. Sammen kan de skrue på en lang række designparametre, som påvirker hinanden på kryds og tværs.

Artelias værktøjer og designtilgange gør det muligt at navigere i dette komplekse samspil og finde de meste bæredygtige og holistiske løsninger.

Bevæg musen over det interaktive cirkeldiagram for at få indblik i det komplekse samspil imellem designparametre og præstationsmål. Hver forbindelse indikerer en sammenhæng imellem de to pågældende parametre.