Udviklingsprojekter

Som innovative specialister udfordrer vi de tekniske krav og muligheder for det effektive, intelligente og bæredygtige bygningsdesign.
Her kan du lære mere om nogle af de projekter, hvor vi har været med til at udvikle nye teknologier, arbejdsmetoder og standarder.

2019-05-08T13:18:00+02:00

VærdiByg vejledning om Totaløkonomi i praksis

”Metoder til totaløkonomi” præsenterer fælles metoder til bl.a. at tilpasse omfanget af totaløkonomiske beregninger, så de skaber værdi. Her repræsenterer redegørelser, overslag og beregninger tre niveauer. Derudover gennemgås de forudsætninger, der skal være taget stilling til allerede i udbudsmaterialet, så der kan sammenlignes løsninger på et retvisende grundlag.

Læs vejledningen HER…

2019-04-25T09:10:54+02:00

Kuldebroer

Artelia er specialister inden for kuldebroer. Vi er bevidste om deres betydning for bygningens samlede varmetab, og ved hvilke parametre som skal skrues på. Artelia står bag et udviklingsprojekt med fokus på kuldebroers betydning for klimaskærmens transmissionstab. Resultaterne viser at op mod 40% af bygningens transmissionstab kan skyldes kuldebroer, hvilket gør det ikke længere er en ubetydelige parameter i byggeriet.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og udføres i samarbejde med VIA, Arkitema og NCC.

Læs mere om Kuldebroerne HER…

2019-04-25T09:03:26+02:00

Branchevejledning for indeklimaberegninger

I samarbejde med SBi, Innobyg og Niras har Artelia været hovedforfatter på Branchevejledning for indeklimaberegninger. Branchevejledningen skal sikre ensartethed i branchen i forhold til, hvordan der regnes på indeklima. Branchevejledningen sigter mod, at anvise metoder til beregning og kravspecifikation af indeklima afhængigt af bygningstypen.

Tilgå den nyest branchevejledning HER…

2020-09-01T08:41:11+02:00

Sundhed i DGNB

Den danske byggebranche har gennem fælles retningslinjer og innovation formået at skabe langt mere energieffektive og miljøvenlige byggerier. Trods dette viser mange undersøgelser, at der kan gøres langt mere for at tilgodese folkesundheden.
Derfor har Green Building Council Denmark og Moe taget initiativ til den sundhedsfremmende opdatering af DGNB-manualer for boliger, kontorejendomme og undervisnings- og institutionsbyggeri.

Læs mere om sundhed i DGNB HER…

2020-10-08T09:02:18+02:00

Branchevejledning for energiberegninger

Vejledningen er et oplæg til kommunikation mellem bygherrer og rådgivere om energirenovering, så der gennem øget gennemsigtighed kan genskabe tillid til energiberegninger. For det andet er målet at levere en guide til udførelse af retvisende energiberegninger, så der er enighed om ensartet brug af metoder til udførelse af energiberegningerne på tværs i byggebranchen.

Tilgå den nyeste branchevejledning HER…

2019-04-25T08:53:56+02:00

SBI-anvisning for metode og proces til gennemførelse af energirenoveringer i store bygninger

I samarbejde med SBi har Artelia udviklet anvisningen som skal understøtte bygherrer til etablering af et troværdigt beslutningsgrundlag for energirenoveringsprojekter, der blandt andet indeholder en realistisk vurdering af energibesparelserne og omkostningerne ved projektet.

Læs mere om SBI-anvisningerne HER…

2019-04-25T08:57:03+02:00

Analyse af procesenergi

Der er lavet en analyse for TBST (Trafik, Bygge og Boligstyrelsen), hvor præciseringen af adskillelse mellem procesenergi og bygningsenergi i energirammeberegninger er undersøgt ift. krav i bygningsreglementet, SBi213 og andet litteratur.
Arbejdet resulterede i en rapport til Trafik og Byggestyrelsen og danner baggrund for en officiel vejledning til branchen.

Læs mere om analysen HER…