Opdatering på vej

Vi er i gang med at opdatere vores BIM-EBI tools.

Du har derfor ikke mulighed for at prøve/købe værktøjet på nuværende tidspunkt.

Vi arbejder på højtryk for at få værktøjet klar igen.

Automatisering af bygningssimuleringer

BIM-EBI tools er en metode til beregning, analyse og dokumentation af energiforbrug, dagslys og sommerkomfort. Værktøjerne er udviklet til det danske marked, hvorfor evalueringsmetoder og krav er baseret på det danske bygningsreglement.

Work smarter and think larger

Visuel Programmering, Parametrisk Design og Computational BIM er kommet til at spille en større rolle i byggebranchen. En fællesnævner for disse begreber, er at de kan associeres med processer, der ligger ud over den funktionalitet, som er tilgængelige inden for rammerne af vores ”dagligdags”-BIM-projekteringsplatform.

Alle vores BIM-værktøjer tager udgangspunkt i en dedikeret Revit-model til energi og indeklima, hvor arkitekten model linkes ind.

BIM-EBI Tools er blevet anvendt på:

Loading...
Revit

Automatiserede opmålinger

I Artelia udnytter vi denne funktionalitet til at automatisere en række tidskrævende standardaktiviteter, som hører til den daglige projektering i Revit.

Til dette anvender vi Dynamo, hvor værktøjet udtrækker informationer til beregninger fra en linket arkitektmodel, uden manuelle opmålinger. Hele den automatiseret opmåling af Revit-modellen foregår på en brøkdel af tiden ift. tidligere manuelle opmålinger og der undgås samtidigt fejl i opmålingerne.

Alle Dynamo scripts er sat op til Dynamo Player, hvilket gør det muligt at afvikle dem direkte i Revit. 

FAQ

Det er muligt for kunder at få support i forbindelse med uforudseelige fejl og tekniske udfordringer med værktøjerne.
Henvendelser til Artelia Rådgivende Ingeniører vedrørende BIM-EBI værktøjer kan ske på BIM-EBI@arteliagroup.dk.

BIM-EBI værktøjerne opdateres løbende med nye versioner. BIM-EBI Controlleren vil automatisk
tjekke for disse opdateringer på Internettet.

Der tilbydes et tilkøb af introduktionskurser, som omfatter følgende:

 • Opsætning af Revit-model til anvendelse af BIM-EBI værktøjer
 • Gennemgang og introduktion til anvendelse af BIM-EBI værktøjer
 • Efterbehandling og visualisering af resultater i Revit

Kurserne vil være baseret på konkrete cases.

Kontakt BIM-EBI@arteliagroup.dk for mere information omkring kurser og oplæring.

Software

For at kunne anvende Artelia | BuildingDesign BIM-EBI er der følgende krav til versioner af software:

 • Windows 7, 8.1 eller 10
 • Revit 2016, 2017, 2018 eller 2019
 • Dynamo 1.3 (er preinstalleret fra Revit 2018)
 • Excel 2010 og Excel 2016 (32- eller 64-bit)
 • Be15/Be18 (Gælder ikke for BIM Dagslys)

Værktøjerne testes og tilpasses løbende ved opdatering og udgivelse af nye versioner af ovenstående software.

Hardware

Krav til hardware afhænger af størrelse og kompleksitet af anvendte Revit-model. For store komplekse modeller anbefaler Autodesk:

 • RAM: 16 GB
 • Grafikkort: DirectX 11 kompatibel
 • CPU: Multi-Core Intel Xeon, eller i-Series processor eller tilsvarende AMD med SSE2 teknologi. Højest mulig CPU hastighed anbefales.

Ved anvendelse af BIM-EBI værktøjerne på store Revit-modeller med mange rum og vinduer anbefales det at have minimum 16 GB RAM af hensyn til
beregningstid og –sikkerhed.

Ved køb af Artelia | BuildingDesign BIM-EBI medfølger udførlige manualer til beskrivelse af modelopsætning, kørsel
af Dynamo-scripts samt behandling af resultater.

For at bruge Artelia | BuildingDesign BIM-EBI skal der betales en årlig licens. Hvis ikke licensen fornyes ved de årlige betalinger, ophører
programmet automatisk med at virke. Faktura udsendes ca. en måned før udløb. Priser for licens kan findes på buildingdesign.arteliagroup.dk.

Brugsretten til BIM-EBI værktøjerne gælder for det antal brugere/pc’er, der er købt licens til. En købt licens låses til den PC den
installeres på. Hvis der ønskes at flytte en licens fra én pc til en anden gøres dette ved først at frigive licensen fra den første pc via
BIM-EBI Controlleren og derefter aktiverer den på den anden pc.