Udvalgt publikation: PhD-afhandling om simuleringsbaseret støtte til designbeslutninger

PhD-afhandlingen samler op på et tre-årigt ErhvervsPhD-projekt, hvor Artelia og Aalborg Universitet har udviklet nye metoder til at støtte beslutningstagningen i de kritiske tidlige designfaser. De udviklede metoder bygger på en Monte Carlo simuleringer, der kombineres med statistiske metoder og Machine Learning. Disse teknikker er implementeret for at guide det tværfaglige designteam til at træffe beslutninger, der giver de mest bæredygtige og robuste løsninger. De udviklede metoder er også beskrevet under siden MIBS – Multivariable og Interaktive Bygningssimuleringer.

PhD-afhandlingen kan downloades gratis som pdf via linket til Aalborg Universitets forskningsportal. Afhandlingen indeholder 6 af nedenstående forskningsartikler, hvoraf flere artikler ellers kræver betaling hos de respektive forlag.

Interesseret i et samarbejde?

Har du brug for ideer til dit bachelor- eller kandidatprojekt? Eller har du et projekt, som du passer til Artelia eller Artelia|BuildingDesign?

I så fald er du velkommen til at kontakte os for et potentielt samarbejde eller læse mere under STUDENTS.