Artelia BuildingDesign er en innovationsenhed i Artelia A/S, en af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder.

Artelia er en del af Artelia Group – en multidisciplinær ingeniørkoncern med speciale inden for byggeri, infrastruktur, vand, energi og industri.

Sammen med vores kunder og partnere, hjælper vi med at indfri komplekse bygningsdesign og skabe innovative og ekstraordinære bygninger.

Hos Moe BuildingDesign

I Artelia BuildingDesign stræber vi efter at forbedre bygningers
performance gennem innovative metoder og værktøjer relateret til
energi og indeklima.

Vi ønsker at oversætte ingeniørdisciplinerne på en let
og forståelig måde og sikre os, at de styrker den arkitektoniske vision.

Tidlig involvering

I Artelia ønsker vi at sætte vores viden i spil i de helt tidlige faser, da der her træffes beslutninger, som kan have afgørende indflydelse på bygningens performance.

Vi ønsker samtidig at gøre op med den klassiske designproces, der kan være enormt ressourcetung og tidskrævende, da mange gængse problemstillinger løses manuelt og efter trial & error-princippet.

Sammen løfter vi fællesskabet
Sammen løfter vi fællesskabet

Sammen løfter vi branchen

Vi BuildingDesign ønsker vi at forbedre den generelle performance i den danske byggebranche.

I Artelia stræber efter at sikre ensartethed i en jungle af krav og reglementer og samtidig skabe grundlag for effektive og værdifulde samarbejder.

Udvikling af branchen

Vi investerer løbende tid og resourcer på at være frontløber
i den kontinuerlige udvikling af branchen.
Derfor underviser vi blandt andet i:
  • HEAT beregninger
  • Master i bygningsfysik
  • DGNB konsulentuddannelser og kurser
  • DK-GBC uddannelser
Udvikling af branchen