Project Description

Den danske byggebranche har gennem fælles retningslinjer og innovation formået at skabe langt mere energieffektive og miljøvenlige byggerier. Trods dette viser mange undersøgelser, at der kan gøres langt mere for at tilgodese folkesundheden.
Derfor har Green Building Council Denmark og Moe taget initiativ til den sundhedsfremmende opdatering af DGNB-manualer for boliger, kontorejendomme og undervisnings- og institutionsbyggeri.

Læs mere om sundhed i DGNB HER…