Project Description

Der er lavet en analyse for TBST (Trafik, Bygge og Boligstyrelsen), hvor præciseringen af adskillelse mellem procesenergi og bygningsenergi i energirammeberegninger er undersøgt ift. krav i bygningsreglementet, SBi213 og andet litteratur.
Arbejdet resulterede i en rapport til Trafik og Byggestyrelsen og danner baggrund for en officiel vejledning til branchen.

Læs mere om analysen HER…