Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri, der ikke
sætter noget CO2-mæssigt fodaftryk fra driften af bebyggelsen. Projektet viser nye veje
til et lavere energiforbrug, bedre indeklima og øget brugervenlighed.
Alt sammen inden for en almindelig anlægsøkonomi.

I Søborg nord for København ligger Danmarks første aktivt energiproducerende og energineutrale etageboligbyggeri. Visionen for byggeriet har foruden det energirelaterede fokus været at skabe sunde boliger med et optimalt indeklima, der øger beboernes livskvalitet.
Naturlig ventilation, har blandt andet været vægtet højt i forhold til indeklimaet i boligerne.

Du kan læse rapporten HER.

Bygningen som består af 10 lejligheder, er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Realdania skriver selv om projektet:

”Rådgivningen blev ydet i samarbejde Artelia Rådgivende Ingeniører i et såkaldt integreret energidesign. For at opfylde de strenge BOLIG+ krav var det været uhyre vigtigt at sikre, at selv de allerførste arkitektskitser blev fulgt tæt af ingeniørmæssige overvejelser. Det betød, at den viden, der var til rådighed, da beslutninger blev truffet, var væsentligt højere end i en traditionel designproces.”

Samarbejdspartnere:

Bolig+ bøger