På spidsen af Ørestad opføres nu et boligbyggeri, der vil omsætte FNs 17 verdensmål til konkret handling.
Vi er med til at skabe tekniske løsninger og innovative tiltag, der indfrier de høje ambitioner.

Et sundt byggeri

Da sundhed og trivsel er de blandt de 17 verdensmål er det også blevet et centralt designparameter og her kan vi trække på den unikke indsigt vi allerede har opnået og stadig får gennem projekter som Sunde Boliger, Sunde Boliger Renovering og Sunde Klasselokaler. En af boligblokkene vil endda få navnet ”Sundhedshuset og sigter efter titlen som Danmarks Sundeste Etageboliger.

Vindanalyser

Hvis man ofte lægger vejen forbi Ørestaden, ved man også, at det ikke skal blæse mange sekundmeter, før vinden kan mærkes. Øen Amager er en af de mest flade områder i et af verdens fladeste lande, og i Ørestaden er der ikke meget, der skaber læ. UN17 Village bliver endda den yderste bastion, og derfor har vindkomfort været et vigtigt omdrejningspunkt.

Artelia har i den forbindelse udarbejdet vindanalyser, som direkte har dannet grundlag for, hvordan bygningerne skal udformes og placeres for at optimere vindkomforten.

Vedvarende energi og bæredygtige byggematerialer

Vores ekspertise er i den grad blevet bragt i spil ved projektets bæredygtige løsninger. Ikke mindst ved design af et energikoncept, som giver mulighed for ren vedvarende energi. For der ska bl.a. benyttes geotermisk varme til at opvarme bygningerne via varmepumper, det vil sige et ATES-anlæg.

Ud over genbrugsmaterialer kommer massivtræ til at indgå flere steder i byggeriet, hvilket bidrager til et mindre CO2 aftryk. Her kan Artelia trække på erfaringer fra indtil flere nye træbyggerier, der er med til sætte standarden for brug af træ i byggebranchen.

UN17 Village

Samarbejdspartnere: