I Aalborg opføres der 8 højhuse af 15 etager langs Sohngårdsholmsvej i Vejgaard.

De 8 boligtårne i varierende højder får byens bedste udsigt, da byggeriet placeres på det højeste punkt i Aalborg, tæt på den gamle golfbane og den kommende +bus, som kommer til at køre lige uden for døren.

Artelia har leveret samtlige ingeniørydelser. Brugen af vores specialudviklede værktøj MIBS muliggjorde, at vi sammen med vores partnere, kunne se på dagslys, energi og sommerkomfort beregninger.

Beregningerne viste at der var mulighed for forbedringer på nogle områder, hvilket kunne reducere antallet af solceller på bygningen facade. Et element der typisk også fordyrer projektet. Ved hjælp af MIBS kunne vi undersøge betydningen af alle disse parametre via Monte Carlo simuleringer.

Projektet viser, hvordan brugen af værktøjerne kan skabe en enormt værdiskabende dialog tidligt i designfasen. Et vigtigt indsatsområde, når man gerne vil undgå økonomiske og æstetiske konsekvenser senere i processen.

Samarbejdspartnere: