Artelia vil gå forrest, når det handler om at præge byggebranchen i en mere
bæredygtig retning byggeindustri. Derfor tager vi aktivt del i udviklingen af
branchestandarder og særligt DGNB.

DGNB er en metode til at vurdere og værdisætte et byggeris bæredygtighed. Den anerkendte certificeringsordning sikrer fælles entydige og målbare standarder, der gør det muligt at sammenligne og vurdere byggerier ud fra deres performance i en bæredygtig kontekst.

Artelia vil gå forrest i udviklingen af den danske byggeindustri. Derfor investere vi tid og ressourcer i udviklingen af branchen og dermed også i vores arbejder med DGNB.

Green Building Council Danmark har nedsat forskellige teknikgrupper til at definere kravene i de forskellige DGNB certificeringsmanualer. Her har Artelia deltaget i udviklingen af manualerne for kontor, hospitaler og boliger over 6 enheder. Desuden deltager vi i udviklingen af den nye certificeringsmanual for undervisnings- og børneinstitutioner.

Kriterier for sundere indeklima i DGNB kortlægges, bearbejdes og implementeres i manualerne for kontorbyggeri, etageejendomme & rækkehuse, og undervisnings- & børneinstitutioner. Projektet har blandt andet i den indledende fase samlet en bred følgegruppe der præsenterer nogle af Danmarks førende forskere inden for indeklima og sundhed. Artelia var blandt de første rådgivende ingeniører i Danmark til at anvende certificeringssystemet DGNB.

Samarbejdspartnere: