Projektet fokus var at undersøge brugeradfærdens indflydelse
på energiforbruget. Derefter blev et to årigt projekt igangsat
for at følge beboernes energiforbrug.

Nyt enfamiliehus med fokus på brugeradfærd i forhold til at mindske husholdningens og driftens CO2-forbrug. Energiklasse 2015.

Kvotehuset skal undersøge brugeradfærdens indflydelse på energiforbrug og deraf udledt CO2 i en ejendoms drift fase. Brugeradfærd udgør et af tre væsentlige felter i driftsfasen, som spiller en rolle for reduktion af CO2-udledning. Artelia gennemfører det samlede bæredygtighedskoncept, LCC og LCA beregninger og vurderinger, energi- og indeklimaberegning samt brugeradfærd.

Du kan læse Kvotehusets rapport HER…

Kvotehuset måleprojekt

Realdania Byg udvidede projektet til at også skulle omhandle et måleprojekt, hvor husets beboere og deres energiforbrug skal følges over en to årig periode. Projekt blev udført i samarbejde med Alexandra Instituttet. Der blev både foretaget kvalitative og kvantitative analyse ift. at undersøge om familiens tildelte kvote kunne overholdes og om husets integrerede funktioner kunne bidrage til en reduktion af brugernes CO2-udledning.

Måleprojektet viste hvordan byggetekniske tiltag påvirkede familiens energiforbrug i en positiv retning, hvorved husets integrerede funktioner til stadig bidrager til en reduktion af brugernes CO2-udledning.

I forlængelse at dette blev der også udviklet et nyt web-værktøj (Min energi kvote) der kan fastsætte en energi kvote for alle danske parcelhuse. Værktøjet giver en reelle kvote for huset og dets beboere, sådan at de forskellige energiforbrug (Varme, El og Vand) kan følges på måneds-basis.

Du kan prøve webværktøjet HER…

Samarbejdspartnere:

Kvotehuset bog