Et projekt med en udpræget brug af genbrugsmaterialer og generelt grønne løsninger.

Ressourcerækkerne er et boligprojekt på godt 8000 m². Projektet består af ca. 30 rækkehuse samt et etagebyggeri med ca. 50 lejligheder. Projektet udføres med en stor grad af bæredygtighed, herunder fokus på brug af genbrugsmaterialer og generelt grønne løsninger.

Der er i projektet et ønske om at flytte grænsen for, hvor stor en del af materialer fra eksisterende byggeri der kan genanvendes, hvis byggeriet samtidig skal være økonomisk rentabelt.

Ressourcerækkerne bliver Danmarks første boligområde opført af materialer fra forladte boliger og industribygninger.
Gennem en bearbejdning af bygningskroppen alene, er det muligt at sænke energiforbruget til drift af boligerne. Det betyder, at beboerne i Ressourcerækkerne får billigere boliger at bo i – uden at der kræves en indsats af dem i dagligdagen.

Samarbejdspartnere: