Sunde Boliger er et innovativt, eksperimenterende nybyggeri, som skal bygge bro mellem forskning og praksis.
Formålet er at afprøve en række nye indeklimaløsninger i skala 1:1 og dokumentere effekten via tests
og målinger. Projektet er en del af Realdanias initiativ ’Et godt indeklima’ og et godt eksempel på Realdania By &
Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Når forskning møder praksis

Målet med projektet var at afdække mulighederne for at skabe sundere indeklima i boliger.

De 3 udviklede boligkoncepter dækker over en lang række lav- og højteknologiske tiltag til imødekommelse af de mange indeklimaparametre, som kan influere vores sundhed og velvære.

Projektet rettede særligt fokus på tre udvalgte indeklimaaspekter:

  • Ventilation og ventilationsanlæg
  • Klimaskærm og fugt
  • Afgasning af skadelige stoffer fra byggematerialer

Måleprojektet

I forlængelse af byggeriets færdiggørelse iværksatte Realdania et større målearbejde, for at undersøge de reelle betydninger af diverse indeklimatiltag.
Måleprojektets resultater understreger i høj grad potentialet i, at indtænke sundhed i den integrerede designprocess.
Artelia varetog alle ingeniørarbejder på projektet og agerede tovholder for konceptudvikling såvel som måleprojekt.

Samarbejdspartnere: