Changelog Planlagte ændringer

Mulige tilføjelser

 • Excel-funktionalitet, så man kan foretage Monte Carlo beregninger med eksterne Excel projektmapper
 • Morris prøvetagning og følsomhedsanalyse.
 • Sortering af kolonner i Matrix-fanebladet inden eksport, så man kan ændre rækkefølgen af parametre i f.eks. DataExplorer. Heriblandt sortering efter følsomhed for udvalgt outputs.
 • Følsomhed: Plot af konvergens af følsomhedsanalyse for at vurdere om værdierne er konvergerede.
 • Følsomhed: Angivelse af usikkerhed på værdierne i følsomhedsanalysen.
 • Mulighed for at indhente inputs fra tidligere BeDesigner-filer ved opdatering til nyere versioner
 • Yderligere hjælp og dokumentation på denne hjemmeside

Kendte bugs og mangler

 • “f(Outputs)” fanebladet: Mangler at implementere valididering
 • “Inputs” fanebladet: Manglende validering af brugerinputs i “Fordeling”-kolonnen
 • “Ref. GG%” fanebladet: Højde på bokse kan bliver for lang. LT viser som udgangspunkt 0 ved angivelse af ny bexml.

Changelog – Historik

Version 1.04 – 20. august 2021

 • Tilføjet: I kolonnen “Antal i zone” kan man nu ændre antallet af vinduer i “Ref. GG%”, som skal indgå i GG%-beregningen. Dette hjælper hvis man har f.eks. 20 ens vinduer i bexml-filen, hvoraf kun ét vindue hører til den aktuelle zone.
 • Rettet: Validering i arket “Ref. GG%” er mere robust.
 • Rettet: Følsomhedsanalyse viser også spænd i tabellen, når der er flere end 16 inputs.

Version 1.0.3 – 5. oktober 2020

 • Tilføjet: Trekantsfordelinger kan nu også vælges under “Inputs”
 • Tilføjet: Kommentarer til argumenterne a, b, c og d under “Inputs”
 • Rettet: Kan nu variere på styringen for belysning. Se evt. eksempel under ID #122 i “f(Inputs)”

Version 1.0.2 – 20. maj 2020

 • Rettet: Fjernet begrænsning på antallet af simuleringer.
 • Ændret: Reduktion i filstørrelse ved lukning af Excel.

Version 1.0.1 – 3. marts 2020

 • Rettet: Fjernet begrænsning på 32.767 simuleringer.
 • Rettet: Kunne tidligere vælge ID’er under Link 3, som ikke gjaldt for den valgte kombination af beregningskerne og links.
 • Rettet: Kunne ikke variere på de GG% variablene LT, vægtykkelse, m.m.
 • Rettet: Ekstra validering af gulvarealet i sommerkomfort, som i referenceberegningen skal være større end 0 m².
 • Tilføjet: Hjemmesiden/brugervejledningen opdateret, heriblandt med changelog og vejledning til Inputs fanebladet.

Version 1.0.0 – 24. februar 2020

 • Tilføjet: Faktoriel prøvetagning muligt med op til 10 variable inputs.
 • Tilføjet: Nyt faneblad “Bruger” som brugeren eksempelvis kan anvende til at lave egne beregninger, tabelopslag og noter.
 • Rettet: Forkerte referencer ved ændringer af “kælderareal”, “andet areal” og “bebygget areal”.
 • Rettet: Fjernet fejl ved validering af Output faneblad, hvor påkrævede inputs ikke var angivet.

Version 0.9.2 – 20. januar 2020

 • Tilføjet: Mulighed for at slette f(In) kolonner ved lukning for at reducere filstørrelse.

Version 0.9.1 – 31. oktober 2019

 • Tilføjet: Mulighed for at starte Sobol prøvetagning fra anden udgangpunkt end række 1.
 • Tilføjet: Estimat på samlet simuleringstid.
 • Ændret: Indhold i skjulte ark slettes for at reducere filstørrelse.