Indhold

Brugen af BeDesigner-værktøjet foregår primært i Excel-applikationen “BeDesigner…xlsm”, mens licensstyring og simuleringer i Be18 foretages med applikationen “BeDesigner Controller”. Desuden benyttes en række hjælpefiler, særligt datafilerne “dataSobol…txt”, som indeholder kvasi-tilfældige tal til Sobol’ prøvetagning.

På nærværende hjemmeside beskrives udvalgte dele af Excel-applikationen.