Excel applikationen

Excel-applikationen for BeDesigner indeholder en række faneblade som er kategoriseret med farver. Disse omfatter følgende:

 • Forsiden (grå)
  • Angivelse af mappeplacering for Controller og Be-applikation.
  • Valgfri felter til beskrivelse af de aktuelle Monte Carlo beregninger.
 • Referencemodeller (blå)
  • Angivelse af reference til den aktuelle Be18-model (bexml).
  • I arket “Ref. GG%” opbygges en referenceberegningen (baseline) for dagslysberegningen efter 10%-reglen.
 • Variable inputs og outputs (gule)
  • Definition af variable inputs for Monte Carlo beregningerne.
  • Udvælgelse af outputs, der skal medtages fra hver beregning.
 • Monte Carlo eksekvering og resultater (orange)
  • Angivelse af prøvetagningsstrategi og antal simuleringer
  • Åbning af “BeDesigner Controller” for aktuel opsætning
 • Følsomhedsanalyse (rød)
 • Brugerark (grønt)
  • Mulighed for at lave almindelige Excel-beregninger samt dokumentation for det aktuelle projekt.