Project Description

Bachelorprojekt

Abstract

The Danish hospitals have received criticism due to problems regarding indoor climate. In 2012, The Danish Working Environment Authority visited 160 hospitals, which resulted in 35 injunctions. Poor air quality, problems with drag and overheating were cited as the typical issues. This report aims to examine the indoor climate conditions at Aarhus University Hospital Skejby. Furthermore, this report will present a series of optimization suggestions. The goal is to get the wards in the highest indoor climate category, which is also the design criteria of the new super hospital projects such as Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) and Det Nye Hospital i Vest (DNV Gødstup).

During the project. measurements were made over a period of three weeks in a south ward. The measurements included checking CO2 concentration, air and surface temperatures and air velocities. These measurements were then analyzed and used to build a proper climate simulation model. In the report, the model formed the basis for the evaluation of the indoor climate on a yearly basis. The analysis of the data showed that there was room for improvement on the ward, because the overall indoor climate did not comply with the highest indoor climate category.

In the optimization phase, adjustments were made on different parameters in order to optimize the room’s climate. The three drafted solutions consider both improvement of the ward along with the economic costs associated with the solution.

Resume

Der er blevet rettet kritik omkring indeklimaet på de danske hospitaler. Arbejdstilsynet besøgte i 2012 160 hospitalsafdelinger, hvilket resulterede i 35 påbud. Dårlig luftkvalitet, problemer med træk og varmeudvikling blev nævnt som de typiske problemstillinger. Denne rapport har haft til formål at undersøge indeklimaforholdene på Aarhus Universitetshospital Skejby. Såfremt resultaterne viste problemer med indeklimaet, ville en række optimeringsforslag blive præsenteret. Målet har været at få patientstuerne i højeste indeklimakategori jf. de gældende normer og standarder, hvilket også er projekteringskriteriet på de nye supersygehusprojekter såsom Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV Gødstup).

I projektforløbet blev der foretaget indeklimamålinger over en periode på tre uger op en sydvendt patientstue på Børneafdeling A. Målingerne omfattede CO2-koncentration, luft- og overfladetemperaturer samt lufthastigheder. Disse målinger blev efterfølgende behandlet og bl.a. anvendt til at opbygge en retvisende indeklimasimuleringsmodel. I rapporten har modellen dannet grundlag for vurderingen af indeklimaet på årsbasis. Analysen af databehandlingen viste, at der var mulighed for forbedring af indeklimaet, da stuen, overordnet set, ikke overholdt den højeste indeklimakategori. Derudover havde patientstuen for mange overophedningstimer ift. Bygningsreglementets krav.

I optimeringsfasen blev der justeret på forskellige parametre med henblik på at optimere stuens indeklima. Resultaterne af parametervariationerne, er i rapporten blevet opstillet som tre individuelle løsningsforslag, hvor forbedringen af det eksisterende indeklima, vægtet i forhold til den økonomiske investering, er blevet vurderet.

Det er blevet fundet mest hensigtsmæssigt at installere en køleflade på ventilationszonen – gerne i kombination med udskiftning af de eksisterende ruder, hvis de økonomiske rammer tillader det.

Project Provider

  • Office: Artelia|Aarhus

  • Project ID: #14

  • Date:  2014-12-16

  • Address: Åboulevarden 22

  • Supervisor: Steffen E. Maagaard

  • Phone: +45 8750 8700

  • Email: sem@arteliagroup.dk

  • Students: Anders Bisbo & Benjamin Gadgaard

  • Collaborators: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet