Project Description

LCA i designfasen

Abstract

Today sustainability is a term used in many ways and with good reason. Sustainability concerns all of us, and numerous of world leading organizations it has agreed, that to insure the wellbeing of the future it is imperative to be more sustainable.

Even though sustainability occurs in all aspects of life, certain industries have a larger impact on the overall state of the world when it comes to sustainability and the improvement. In Denmark one of those industries is the building industry. To insure that Denmark contributes to a more sustainable world in the future it is necessary to focus on more sustainable building solutions.

In order to build more sustainable buildings in the future, it would be more effective if the method of calculation environmental impact could be performed in the design phase. This would improve the sustainability in the building concepts and the fundamental decisions. Calculation in the design phase, however, creates certain problems. Many details are still undefined and therefore the exact building components, and the amount of these, are impossible to define correctly. Simplifications and “default choice”-solutions is a way to handle this problem, if theses ensure that the calculation does not give misleading but guiding results.

In this project a calculation tool, adapted in to the design phase, is developed by analyzing environmental impacts in a holistic perspective for residential buildings. In the calculation tool it is possible to import a Be10-calculation – this reduces the working time in the design phase. The main function of the calculation tool, besides determination of environmental impact, is the scenario comparison. This makes it possible for the user quickly to calculate and compare different buildings or different versions of the same building. Afterwards the user can choose and recommend the most sustainable solution.

Furthermore a CO2-frame is created based on the analyses of the residential buildings. The purpose of this is similar to the current Danish energy-frame, but the CO2-frame focus on the building’s environmental impact in a holistic perspective instead of merely focusing on the operational lifetime.

Resume

Dette bachelorprojekt er skrevet af ingeniørstuderende Anne-Kirstine Holm og Lars Broder Nielsen, og er udarbejdet i perioden fra 26. marts til 28. maj 2014. Bachelorprojektet tæller for begge studerende 15 ECTS points.

Baggrunden for projektet er, at bæredygtighed i byggebranchen i dag er et mere og mere omdebatteret emne, som endnu ikke har vundet helt igennem. Ikke desto mindre peger mange undersøgelser på, at bæredygtighed er altafgørende for fremtidens miljø, og derfor er emnet vurderet meget aktuelt og interessant at arbejde med. Desuden er bæredygtighed ikke en del af pensum på Energi og indeklima ingeniøruddannelsen, hvorved bachelorprojektet bidrager med ny og brugbar viden til ingeniørstuderende.

Der er udarbejdet følgende skriftlige produkt sideløbende med udviklingen af et beregningsværktøj kaldet LCA|Screening. Hele projektet har været et fællesarbejde, hvor læring indenfor emnet og forøget kendskab til beregningsmetoder har dannet grundlag for udførte analyser.

Projektet begrænser sig til at omhandle bæredygtighed i byggebranchen, og da analyser er udarbejdet med udgangspunkt i danske parcelhuse, begrænser forsimplingerne i LCA|Screening sig til kun at gælde parcelhuse. De øvrige beregninger i værktøjet kan også benyttes til andre bygningstyper.

Formålet med bachelorprojektet har været at udarbejde et forsimplet LCA-værktøj, der kan være med til at bæredygtighed indføres tidligt i byggeprojekter. Da byggebranchen er et af de erhverv som især kan bidrage til, at Danmarks samlede miljøbelastning forbedres, er en form for overordnet formål med bachelorprojektet at øge bæredygtigheden i byggeriet for at mindske Danmarks samlede miljøbelastning.

Der sendes en stor tak til vejleder Steffen E. Maagaard og til Lasse Larsen Byggefirma, der har været behjælpelige med materiale til projektet. Adgang til dele af DGNBs LCA-værktøj er sket i overensstemmelse med vejleder.

Project Provider

  • Office: Artelia|Aarhus

  • Project ID: #1

  • Date: 2014-05-28

  • Address: Åboulevarden 22

  • Supervisor: Steffen E. Maagaard

  • Phone: +45 8750 8700

  • Email: sem@arteliagroup.dk

  • Students: Anne-Kirstine Holm & Lars Broder Nielsen

  • Collaborators: Ingeniørhøjskolen Aarhus