Project Description

Abstract

During the preliminary design phase of a project, daylight evaluation is often neglected due to time consuming simulations. This can often result in poor daylighting solutions, as it is typically too late to make major adjustments in the design when you have entered the second half of the design phase.

A tool for quick, yet accurate assessing of daylighting which can be used with the limited amount of parameters available in the design phase will be essential for the engineer guiding the architect during the preliminary design phase.

A solution to this issue has been developed throughout this project as an Excel based calculation tool. This tool and the theory behind have been thoroughly described in the following thesis. Behind the tool lies an evaluation of the most commonly used daylight evaluation methods and simulation software to get the most accurate assessment of daylight. The daylight evaluation method used is the daylight factor as it is widely applied and gives fast results despite not giving the fairest presentation of the daylight in a room.

Resume

Denne rapport er et produkt af et bachelorprojekt på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet på retningen Bygningsdesign og specialiseringen Energi og Indeklima. Projektet er udført i foråret 2015.

Overordnet set er rapporten udført i to faser, som er beskrevet i indledningen. Yderligere henvises til appendiks A, hvor opgavebeskrivelsen for dette projekt kan findes.

Rapporten er inddelt i 4 afsnit:

  1. Indledning
  1. Litteraturstudie
  1. Analyse og beregning
  1. Konklusion

Konklusionen fungerer som opsamling på den resterende del af rapporten samt som perspektiveringsafsnit med mulighed for videre arbejde. I afsnit 2 og 3 laves der delkonklusioner undervejs for at give et bedre overblik over indholdet i rapporten.

Rapporten skal opfattes som en teknisk gennemgang af beregningsmetoder, korrektioner samt beregningsværktøj, og er henvendt til ingeniører med teknisk viden inden for dagslysområdet.

Til denne hovedrapport hører en appendiks- og bilagsrapport. Appendiks kan læses særskilt, mens bilag understøtter resultater beskrevet i rapporten. Appendiks- og bilagsrapport er at finde i umiddelbar forlængelse af hovedrapporten.

Project Provider

 • Office: Artelia|Aarhus

 • Project ID: #2

 • Date: 2015-06-01

 • Address: Åboulevarden 22

 • Supervisor: Steffen E. Maagaard

 • Phone: +45 8750 8700

 • Email: sem@arteliagroup.dk

 • Students: Mathilde Brandsen Laursen & Nicolaj Ladefoged Bøgh

 • Collaborators: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet