Project Description

Resume

Der er i projektet fokus på udfordringerne i designfasen på grund af stadigt strengere og til tider modvirkende krav samt en øget kompleksitet. Denne udvikling gør det sværere at nde gode løsninger og træe gunstige beslutninger i designfasen af et byggeri. Med henblik på at støtte beslutningsprocessen i designfasen anvendes stokastisk modellering til at udforske designområdet og i den forbindelse kortlægge mulige løsningsområder. For at effektivisere designprocessen er der i projektet udarbejdet en applikation til at automatisere stokastisk modellering af det hygrotermiske simuleringsprogram BSim.

I rapporten beskrives strukturen for geometri, systemer etc. i BSim’s input l med henblik på automatisering af BSim. Brugen af stokastisk modellering medfører store mængder data, som foreslås præsenteret i parallelkoordinat-plot, fordi plottene kan anvendes ved formidling af resultater i multivariate designrum mellem parterne i designprocessen. Slutteligt afprøves den udviklede applikation; i den forbindelse undersøges det, hvorvidt udforskning af designområdet kan effektiviseres yderligere gennem frasortering af parametre og anvendelse af metamodeller.

Project Provider

  • Office: Artelia|Aarhus

  • Project ID: #15

  • Date: 2016-06-28

  • Address: Mariane Thomsens Gade 1C, 1

  • Supervisor: Torben Østergård

  • Phone: +45 8750 8700

  • Email: sem@arteliagroup.dk

  • Students: Mia Buhrkal-Donau, Emil Greve Bonde & Frederik Søndergaard Mikkelsen

  • Collaborators: Aalborg University