Project Description

Udforsk alle designkombinationer – hurtigt og nemt

Med BeDesigner kan designteamet hurtigt foretage tusindvis af bygningssimuleringer og derefter i fællesskab finde de bedst performende løsninger, der tilgodeser alle parter. Den integrerede følsomhedsanalyse hjælper teamet til at fokusere på de designparametre, der har størst betydning for energi, termisk komfort og dagslys.

0
Bygningssimuleringer
0
Minutter

Prøv selv at udforske 5.000 designvariationer

Brug det interaktive plot herunder til at finde forskellige løsninger til designet af et 15.000 m² gymnasium. ”Klik-og-træk” på akserne for at indskrænke designrummet og se hvorledes krav til energi (41), termisk komfort (0) og dagslys (2%) påvirker løsningsrummet. Hver enkelt linje igennem de lodrette akser repræsenterer én bygningssimulering.

Tidligt design betyder stor variabilitet og usikkerhed

Følsomhedsanalyse (SA) hjælper designeren med at fokusere på parametre, der betyder mest på forskellige stadier i designet.

Desuden hjælper SA med at identificere korrelationer og interaktioner af designparametre. Disse metoder er indarbejdet i det nye softwareværktøj BeDesigner.

Analyse af output fordelinger

Prøv BeDesigner nu- helt gratis!