Bygningsreglementets stigende krav til at minimere bygningers energiforbrug
har medført et behov for mere isolering i klimaskærmen. Denne problematik har lagt
til grund for et øget fokus på kuldebroernes kompleksitet
og betydning for bygningers varmetab.

Derfor har vi i Artelia arbejdet på et udviklingsprojekt, der har til formål at sætte fokus på kuldebroernes kompleksitet og betydning for bygningers varmetab. Særligt med henblik på at påvirke byggebranchen til en mere gennemsigtig og konkret håndtering af energiforbrug og varmetab i forbindelse med linjetab og kuldebroer.

Tidligere har man skønnet kuldebroernes bidrag til at udgøre ca. 10-20 %. Men de skærpede krav resulterer i, at op mod 60 % af varmetabet fra klimaskærmen kan tilskrives kuldebroer. Branchens forældede erfaringstal og syn på kuldebroernes betydning kan være medvirkende til, at vi ikke opnår de reelle energibesparende målsætninger – både når vi bygger nyt og når vi energirenoverer.

Arbejdet har resulteret i en publikation, der er slutproduktet i et udviklingsprojekt støttet af Grundejernes Investeringsfond i samarbejde med Artelia, NCC, Arkitema og VIA.

”Gennem projektet har vi forsøgt at sætte fokus på kuldebroernes relative betydning for
bygningers samlede trasmissionstab og ikke mindst kompleksiteten i
at sikre en reel og ordentlig dokumentation. Resultatet skulle gerne være et fremtidigt
større fokus på området, så vi får større 
 ensartethed i branchen”

Mads Hulmose Wagner, gruppeleder, specialkompetencer, Artelia

Du inviteres på vegne af projektgruppen til lancering af publikationen ”Kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab”, hvor de vigtigste problemstillinger vil blive belyst, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de skarpeste hoveder inden for feltet.

STED:
Aarhus
Tid: 11. december 2018 kl. 15.00 – 16.45
Sted: Arkitema (kantinen)
Frederiksgade 32, Aarhus C

København
Tid: 12. december 2018 kl. 15.00 – 16.45
Sted: Arkitema (kantinen)
Ny Carlsberg Vej 120, KBH V


TILMELDING:

Tilmelding skal ske senest den 7. december på maeg@via.dk – Husk at angive dato og sted


PROGRAM: 

15.00                 Velkomst

15.10                 Præsentation af projektet

15.30                 Erfaringer og refleksioner

15.45                 Kaffepause

16.00                 Eksempel på anvendelse i praksis

16.15                 Spørgsmål & diskussion

16.30                 Networking inkl. vin og snacks

16.45                 Tak for i dag