Project Description

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge usikkerheden koblet med variabiliteten af brugeradfærd og vejr i stokastiske bygningssimuleringer. I Be15 er det undersøgt hvorvidt inddragelse af vejrfiler dækkende over perioden fra 1975-1989 påvirker design tendenser for bygningen. Et robusthedsindeks er anvendt for at evaluere robustheden af en løsning sammenlignet med en anden. Resultatet viser at robustheden er korreleret med det totale energiforbrug. Et totalt energiforbrug viste tendenser for høj robusthed, hvilket især skyldes lav andel af vinduer i klimaskærmen.

I BSim er der simuleret på et åbent landskabskontor, hvor fokus med undersøgelsen har været at modellere dynamisk brugeradfærd. Disse er inddraget i simuleringerne og sat overfor statiske brugeradfærdsmodeller, som er anvendt i branchen. Resultatet viser at anvendelsen af dynamisk brugeradfærd giver en reduktion af belastningen, hvilket er fordelagtigt for systemdimensioneringen. Ved at variere på årsmiddel af interne belastninger er det konkluderet ud fra en følsomhedsanalyse at disse har stor på virkning på både energiforbruget, termisk indeklima og størrelsen af nødvendigt køleanlæg. Det er derfor forslået at anvende en variation af årsmiddel af interne belastninger ved projektering af energiforbrug og indeklima, for at kunne vælge anlæg som giver tilstrækkelig ydeevne. Dette kan gøres på baggrund af virksomhedens nuværende antal ansatte, og det forventede gennem en årrække.

Download rapporten på Aalborg Universitets hjemmeside.

Project Provider

  • Office: Artelia|Aarhus

  • Project ID: #16

  • Date: 2017-06-23

  • Address: Mariane Thomsens Gade 1C, 1

  • Supervisor:  Torben Østergård & Rasmus Lund Jensen

  • Phone: +45 8750 8700

  • Email: sem@arteliagroup.dk

  • Students: Mathias Juul Sørensen & Sindre Hammer Myhre

  • Collaborators: Aalborg University